Op zoek naar een partner voor jouw totaalrenovatie?
Contacteer ons

Meldingsplicht van mijn verbouwing: hoe zit dat?

Misschien staat het komende jaar die verbouwing te wachten waar je al zo lang naar uitkijkt. Veel mensen die gaan verbouwen, weten al dat er een vergunningsplicht bestaat. Maar heb je ook al gehoord van de meldingsplicht bij renovaties? Niet voor alle aanpassingen aan je woning is de vergunningsplicht van toepassing. In een aantal gevallen geldt enkel de meldingsplicht.

Voor kleine bouwwerken zoals het plaatsen van een tuinhuis, de aanbouw van een garage of veranda volstaat een officiële melding. Ook bij de aanleg van een vijver of zwembad is een vergunning vaak niet nodig. Maar hoe en wanneer moet je zo’n melding aanvragen? En wat moet je precies bij de hand hebben om dit correct te doen verlopen?

 

Wanneer meldingsplicht bij verbouwing?

Meldingsplicht volstaat bij een aantal verbouwingen onder bepaalde voorwaarden. Deze bepalingen hebben vooral betrekking op de omvang van de (aan)bouw en worden geformuleerd in een overzichtelijke checklist.

Er zijn zelfs een aantal specifieke werken aan je woning waarvoor geen vergunning of melding nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor losstaande bijgebouwen of niet-overdekte constructies met een beperkte oppervlakte in je private tuin. Het blijft altijd wel belangrijk om op te hoogte te blijven van eventuele regioafhankelijke stedenbouwkundige voorschriften. Ook bij beschermd erfgoed kunnen de condities anders liggen.

Hoe moet ik een verbouwing melden?

Melding doen van je verbouwing was nog nooit zo eenvoudig dankzij de introductie van het online omgevingsloket. Hier kan iedereen zijn of haar online dossier indienen. Het is zelfs mogelijk om je online aanvraag eerst te doen op het vrijblijvend oefenloket. Zo vermijd je fouten tijdens het uploaden. Je kan je ook gericht voorbereiden op dit proces door het gebruikelijke aanvraagstramien te volgen. Hiervoor start je met het basis aanvraagformulier en de benodigde bijlagen. Er zijn ook normenboeken online beschikbaar voor digitale meldingen, zowel voor projecten met als zonder architect.

Wil je een papieren aanvraag indienen? Dat is in principe niet mogelijk. Digitale meldingen krijgen de voorkeur en zijn zelfs verplicht in de meeste gevallen. Enkel voor Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten is het nog mogelijk om je melding op papier in te dienen.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

De werken mogen pas aanvangen op de dag nadat je een officiële aktename hebt ontvangen van de bevoegde overheidsinstantie. Dit is meestal het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Indien je melding een deel uitmaakt van een vergunningsaanvraag waarvoor ofwel de deputatie ofwel Vlaanderen bevoegd is, ligt dit anders.

Het is raadzaam om je aanvraag enkele maanden voor de geplande aanvang van de werken in te dienen. Vooraleer deze beslissing kenbaar wordt gemaakt, kan er namelijk wel wat tijd verstrijken. De precieze duur hangt af van verschillende factoren, zoals de regio en de periode in het jaar.

Wanneer is mijn melding goedgekeurd?

Afhankelijk van wie je aanvraag behandelt, duurt het een tijd vooraleer je je aktename ontvangt. Sinds een decreet van november 2020 geldt er voor de bevoegde instantie wel een officieel vervaltermijn van 20 of 30 dagen bij het niet of niet tijdig kenbaar maken van een beslissing. Bij een melding die enkel slaat op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of een activiteit van de derde klasse geldt een termijn van 20 dagen. In alle andere gevallen eindigt deze termijn na 30 dagen. Het is dus altijd veilig om uit te gaan van een periode van 30 dagen na aanvraag.

Is deze periode verstreken, dan is je melding bij wet dus stilzwijgend goedgekeurd. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom een digitale procedure noodzakelijk is.

Hoe wordt een melding goedgekeurd?

Of je melding nu effectief of stilzwijgend wordt goedgekeurd, je ontvangt altijd de nodige documenten. Na het verstrijken van de beslissingstermijn zonder beslissing of bekendmaking wordt immers automatisch een document gegenereerd. Dit bevestigt dat je over een stilzwijgende aktename beschikt.

De beslissing en meldingsakte wordt hoe dan ook bekendgemaakt op meerdere manieren. Zo is de aanplakking van een affiche op de plaats waar de werken zullen worden uitgevoerd noodzakelijk, ook bij een stilzwijgende goedkeuring. De beslissing wordt ook, al dan niet geautomatiseerd, gedeeld via individuele kennisgeving aan de melder. Maar ook aan de afdeling van de VMM bevoegd voor grondwater, de nv Aquafin en indien nodig, de VLM. In het stadhuis of gemeentehuis wordt ook een analoge of digitale meldingsakte beschikbaar gesteld ter inzage.

Wat hou ik bij de hand voor mijn aanvraag?

Sta je op het punt om je meldingsplicht te vervullen? Dan is het belangrijk om al je identificatiegegevens bij de hand te houden (je eID) zoals je rijksregisternummer en je contactgegevens. Doe je een melding voor je bedrijf als rechtspersoon? Dan is het belangrijk om je rechtsvorm en ondernemingsnummer te kennen. Het is ook handig om een overzicht van alle afmetingen en oppervlakten in de buurt te hebben met betrekking tot het verbouwproject. Hou best ook je offertes ter beschikking tijdens het aanvraagproces.

Heb je nog vragen in verband met een offerte of wens je graag een vrijblijvende offerte? Neem dan zeker contact op en we helpen je bij Tifre met plezier verder.

Ook interessant

Renoveren met Tifre?

Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Contacteer ons om jouw plannen te bespreken.
Tifre volgt jouw renovatie op van A tot Z.  

Contacteer ons