Welke renovatiepremies bestaan er?

terug

Een kwalitatieve renovatie levert je heel wat voordelen op. Vaak zijn de aanpassingen ook écht noodzakelijk om volgens je huidige gezinssamenstelling comfortabel te kunnen leven. Natuurlijk staat daar ook een aardige investering tegenover. Veel mensen stellen renovatiewerken uit vanwege het kostenplaatje, maar wie zich goed laat informeren weet dat je met de juiste subsidies, premies of steunmaatregelen op zak een heel eind verder komt. Op welke renovatiepremies kun je nu eigenlijk een beroep doen voor dergelijke werken?

Een goede voorbereiding = een fikse besparing

Plan je renovatie- of verbouwingswerken aan je woning of kantoorgebouw? Dan ga je best enige tijd vooraf na op welke premies je een beroep kunt doen. Er zijn er namelijk een heleboel. Vaak komt financiële steun uit onverwachte hoek en uit verschillende richtingen. Je moet dus goed weten op welke steunmaatregelen je een beroep kunt doen en of die al dan niet combineerbaar zijn. Wonen Vlaanderen biedt met premiezoeker.be het meest volledige en up-to-date overzicht van alle mogelijke premies die je kunt ontvangen voor verbouwingswerken. Via deze website krijg je een handig overzicht van financiële voordelen van de verschillende overheden, netbeheerders, gemeenten en provincies.

Oude versus nieuwe aanpassings- en renovatiepremie

Sinds 2019 zijn de twee belangrijkste renovatiepremies de nieuwe aanpassingspremie en de recente ‘overkoepelende renovatiepremie’. De oude renovatiepremie is enkel nog relevant voor wie al een eerste aanvraag indiende voor 2019 en een tweede vervolgaanvraag wil doen vóór 31 januari 2021. Ook de verbeteringspremie en de oude aanpassingspremie worden niet meer toegekend sinds 1 juni 2019.

De nieuwe aanpassingspremie is eigenlijk vooral interessant voor 65-plussers die wijzigingen moeten laten aanbrengen aan de structuur van hun woning om gezondheidsredenen of om hun wooncomfort te vergroten. Voor andere kleine of grote renovatiewerken is het interessant om eens naar de overkoepelende renovatiepremie te kijken. Het is daarbij vooral belangrijk om na te gaan of je voldoet aan alle voorwaarden. Deze voorwaarden hangen doorgaans samen met je inkomen, de aard van je woning, het al dan niet bezitten van andere eigendommen, je factuurbedragen en factuurdata.

Andere renovatiepremies

Al naar gelang de soort renovatie zijn er naast of bovenop deze twee meest bekende renovatiepremies nog een aantal mogelijkheden, niet alleen van overheidswege maar van netbeheerders of je eigen stad of gemeente.

Belastingvermindering

Zo zijn er ook een aantal steunmaatregelen in de vorm van belastingvermindering.

Bij de aankoop van een (enige) eigen woning kun je bijvoorbeeld voor sloop, heropbouw en renovatiewerken terugvallen op een verlaagd tarief voor registratiebelasting, eens te meer als het om energetische renovatie gaat van een bescheiden woning of beschermd monument.

Is je woning meer dan 10 jaar oud? Dan kun je bij een woningrenovatie mogelijk ook een beroep doen op het verlaagd btw-tarief van 6 %. Als je de te renoveren woonst verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, kun je wellicht eveneens genieten van belastingvermindering.

Als je binnen de 5 jaar een energetische renovatie uitvoert op een geschonken woning, moet je zeker nagaan of je niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief bij schenkingen. Hetzelfde geldt voor schenkingen van beschermde monumenten die binnen de 5 jaar volgens een goedgekeurd beheersplan worden gerenoveerd.

Het is ook belangrijk om regelmatig te informeren naar de bestaande premies aangezien er geregeld worden stopgezet of toegevoegd. Zo zou er vanaf 2021 een premie bijkomen voor woningen verkregen via aankoop, schenking of erfenis die qua energiezuinigheid niet voldoen aan de basisnormen. Deze nieuwe financiële steunmaatregel zou in de vorm zijn van een premie en/of goedkope(re) lening.

Renovatiewerken pro milieu en veiligheid

Renovatiepremies worden ook vaak uitgereikt door netbeheerders op basis van de specifieke werken die worden uitgevoerd. Meestal word je beloond voor aanpassingen of verbouwingen die woningen op korte of lange termijn energiezuiniger of waterbesparend maken. Concreet gaat het dan onder meer om het vervangen van ramen door hoogrendementsglas, het plaatsen van een zonneboiler of warmtepomp(boiler), de vernieuwing of keuring van elektrische installaties, het vernieuwen van een (ver)oude(rde) badkamer of sanitaire installatie, het plaatsen van dakisolatie, buitenmuur-, spouwmuur- of (zolder)vloerisolatie.

Beschermde afnemers kunnen tot 40 % terugbetaald krijgen voor het plaatsen van een nieuwe condensatieketel. Ook aanpassingen die de risico’s op CO-vergiftiging beperken komen in aanmerking voor premies.

Vanaf het moment dat je dus kiest voor een milieuvriendelijker alternatief in je woning of preventieve maatregelen treft voor de veiligheid van je gezin of woonst, moet je zeker eens gaan informeren of er premies van toepassing zijn. Het is zelfs mogelijk om een totaalrenovatiebonus op te strijken van de netbeheerder als je binnen een periode van 5 jaar investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen of 2 in combinatie met de aanschaf van een ventilatiesysteem.

Wil jij een totaalrenovatie laten uitvoeren en/of investeren in energiebesparende aanpassingen? Bij Tifre hebben we ervaring met klanten die konden terugvallen op een of meerdere renovatiepremies. Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten voor jouw renovatiewerken en stel ons gerust vragen over de mogelijkheden.

Contacteer ons