Op zoek naar een partner voor jouw totaalrenovatie?
Contacteer ons

Vergunning nodig voor veranda?

Droom je al lang van het uitbreiden van je woning met een veranda? Dat is begrijpelijk, want een veranda biedt talloze voordelen voor je woonst, in elk seizoen. Wat houdt je dan precies tegen? Veel mensen zijn geremd door het vooruitzicht aan veel paperassenwerk en vergunningsaanvragen. Maar is een vergunning wel nodig? Wij geven je graag wat extra informatie. Zo kunnen we misschien al een pak bezorgdheden bij je wegnemen.

 

Vergunning versus meldingsplicht

Voor het plaatsen van een veranda bij je huidige woning moet je sowieso een aanvraag doen. Toch is er een groot verschil tussen een melding en een vergunning. Je hebt zeker niet altijd een vergunning nodig en zelfs dan valt de procedure voor de administratie vaak best wel mee.

Wanneer een vergunning nodig voor veranda?

Een aanbouw of een bijbouw aan een woning mag maximum 40 m² zijn. Is deze groter, dan heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Ook als je veranda samen met eventuele eerdere aanbouwen boven de 40 m² uitkomt, is een vergunning noodzakelijk. In dat geval maakt men onderscheid tussen een eenvoudige en een uitgebreide dossiersamenstelling. Bij deze tweede soort heb je de hulp van een architect nodig.

Met of zonder architect?

Als er bij je verbouwing geen stabiliteitswerken moeten worden uitgevoerd, volstaat een eenvoudig dossier. Dat is bijvoorbeeld het geval als je veranda:

 • kleiner is dan 40 m²
  (inclusief eventueel eerdere aanbouwen)
 • voor 75 % bestaat uit glas
 • een kroonlijst heeft niet hoger dan 3,5 meter
 • een nok heeft niet hoger dan 4,5 meter

Voldoe je niet aan die voorwaarden en is er wel een stabiliteitsonderzoek nodig, dan moet je een architect raadplegen.

Wanneer enkel meldingsplicht?

Bij kleine werken is het goed mogelijk dat je alleen meldingsplicht hebt. Bij een aanbouw of bijbouw onder de 40 m² valt dat wel eens voor. Let er wel op dat je eventueel eerder geplaatste extra aanbouwen meetelt. Daaronder verstaat men bijvoorbeeld bijkeukens, pergola’s, serres, garages of carports. Verder zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan je veranda moet voldoen. De eenvoudige meldingsplicht is enkel van toepassing als je veranda:

 • maximum 4 meter hoog is
  (gemeten vanaf de grond)
 • geen veranderingen aanbrengt aan de woningfunctie en het aantal woongelegenheden
 • in de zijtuin minstens 3 meter van de van de perceelgrens blijft
 • bij halfopen of gesloten bebouwing de scheidingsmuur ongewijzigd laat
 • bij halfopen of gesloten bebouwing de bouwdiepte van de aanpalende woning niet overschrijdt

Je aanbouw of bijbouw melden doe je bij je plaatselijk gemeentehuis of stadhuis. Maar je kunt dit ook online doen via een formulier van het omgevingsloket. Dan bespaar je jezelf de administratieve kosten die het indienen van een papieren versie met zich meebrengt.

Wat extra tips

Het is altijd raadzaam om nog eens te informeren in jouw gemeente of stad naar de voorwaarden. Die kunnen afhankelijk van de locatie verschillen. Soms staan bepaalde bouwwerken met meldingsplicht uitzonderlijk geregistreerd als vergunningsplichtig. De juiste ambtenaar kan je informeren over de lokale wetgeving. Zo kun je ook rekening houden met de verkavelingsvoorschriften, het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), het gewestplan of eventueel een Bijzondere Plan van Aanleg (BPA).

Wat ook belangrijk is zodra je je vergunning of bouwaanvraag hebt ontvangen, is dat deze altijd op het bouwterrein aanwezig is tijdens de werken. Zo ben je tijdens een mogelijke controle zeker in orde.

Goedkeuringstermijnen

Ook bij meldingsplicht is het belangrijk om op tijd te handelen. Als er geen bezwaren komen op je melding, kun je na 30 dagen beginnen met de bouw van je veranda. Bij een vergunning kan het iets langer duren. In de meeste gevallen kan het schepencollege snel en autonoom beslissen over je aanvraag. In het zeldzame geval dat er ook een openbaar onderzoek nodig is of extern advies, kan het wat langer aanslepen. Maar zonder complicaties kun je wel rekenen op een uitspraak binnen de 75 kalenderdagen. Met een openbaar onderzoek is dit ten laatste binnen de 105 kalenderdagen.

Wil je graag meer informatie of een gratis offerte voor je aanbouw of veranda? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Ook interessant

Renoveren met Tifre?

Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Contacteer ons om jouw plannen te bespreken.
Tifre volgt jouw renovatie op van A tot Z.  

Contacteer ons